Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι ένας ξεχωριστός «κύριος» κλάδος της ψυχοθεραπείας στον τομέα της ψυχοθεραπείας, ο οποίος έχει μακρά ιστορία και μεγάλο όγκο βιβλιογραφίας και γνώσης που βασίζεται σε μια ορθή θεωρητική θέση. Περιλαμβάνει μια διαφορετική και σαφή θεωρία της λειτουργίας νου-σώματος, η οποία λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα των τομών και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του σώματος και του νου. Η κοινή υποκείμενη υπόθεση είναι ότι το σώμα είναι ολόκληρο το άτομο και υπάρχει μια λειτουργική ενότητα μεταξύ του νου και του σώματος. Το σώμα δεν σημαίνει απλώς το «σώμα» και ότι αυτό είναι, κατά κάποιο τρόπο, ξεχωριστό από το μυαλό ή αλλιώς την «ψυχή». Πολλές άλλες προσεγγίσεις στην ψυχοθεραπεία αγγίζουν αυτόν τον τομέα (π.χ. ψυχοσωματική). Η Σωματική-Ψυχοθεραπεία είναι διαφορετική στο ότι θεωρεί αυτή την ενότητα ως πρωταρχική και θεμελιώδη. Οποιαδήποτε προσέγγιση του νου, επομένως, περιλαμβάνει και το σώμα, και κάθε πτυχή του σώματος επηρεάζει και επηρεάζεται από το μυαλό, και όχι μόνο τον εγκέφαλο.

Η Ψυχοθεραπεία Σώματος περιλαμβάνει ένα αναπτυξιακό μοντέλο, μια θεωρία της προσωπικότητας, υποθέσεις ως προς την προέλευση των διαταραχών και των αλλοιώσεων, καθώς και μια πλούσια ποικιλία διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της θεραπευτικής σχέσης. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές και μερικές φορές εντελώς ξεχωριστές προσεγγίσεις εντός της Σωματικής Ψυχοθεραπείας, όπως πράγματι υπάρχουν και στα άλλα κύρια ρεύματα της ψυχοθεραπείας.

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι επίσης μια φυσική επιστήμη, που αναπτύχθηκε τα τελευταία εβδομήντα χρόνια από τα αποτελέσματα της έρευνας στη βιολογία, την ανθρωπολογία, την προξεμική, την ηθολογία, τη νευροφυσιολογία, την αναπτυξιακή ψυχολογία, τη νεογνολογία, τις περιγεννητικές μελέτες και πολλούς άλλους κλάδους. Υπάρχουν πολλά ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας και πολλά άλλα που επίσης το ενημερώνουν.

Υπάρχει και ως συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση με πλούσια επιστημονική βάση σε μια ρητή θεωρία. Η Σωματική Ψυχοθεραπεία είναι επίσης μια προσέγγιση που απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και επίγνωσης της μη λεκτικής επικοινωνίας, λεπτών σωματικών σημάτων, διαγνωστικών και διαδικασιών, συναισθηματικής εργονομίας, ψυχοσωματικής κ.λπ.

Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών που χρησιμοποιούνται στη Σωματική Ψυχοθεραπεία και μερικές από αυτές είναι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο σώμα, όπου περιλαμβάνουν το άγγιγμα, την κίνηση και την αναπνοή. Υπάρχει επομένως μια σύνδεση με ορισμένες σωματικές θεραπείες, σωματικές τεχνικές και ορισμένες συμπληρωματικές ιατρικές παρεμβάσεις, αλλά ενώ αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν άγγιγμα και κίνηση και μπορεί κάλλιστα να είναι πολύ ψυχοθεραπευτικές, είναι επίσης πολύ διαφορετικές από τη Σωματική Ψυχοθεραπεία, καθώς δεν ταιριάζουν στο πεδίο, το βάθος και τις απαιτήσεις εκπαίδευσης του τομέα της ψυχοθεραπείας.

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία αναγνωρίζει τη συνέχεια και τις βαθιές συνδέσεις στις οποίες όλες οι ψυχοσωματικές διαδικασίες συμβάλλουν, με τον ίδιο τρόπο, στην οργάνωση του ατόμου. Δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση μεταξύ νου και σώματος, μεταξύ ψυχής και σώματος. Είναι τόσο λειτουργικές, όσο και διαδραστικές πτυχές του συνόλου.

Ιστορικά, η Σωματική Ψυχοθεραπεία έχει περιθωριοποιηθεί κάπως από ορισμένους από τους πιο παραδοσιακά αποδεκτούς κλάδους της ψυχοθεραπείας, πιθανώς λόγω ιστορικών και κοινωνικών αναθεμάτων σχετικά με την αφή. Ωστόσο, αυτή η θέση είναι πλέον πιο περιθωριοποιημένη και η Σωματική Ψυχοθεραπεία, η μακρά και πλούσια ιστορία της, το σύνολο των γνώσεών της και οι ιδιαίτερες προοπτικές της γίνονται όλο και πιο αποδεκτά, επικυρώνονται και αναζητούνται από άλλους κλάδους της ψυχοθεραπείας. Η Σωματική Ψυχοθεραπεία έχει επικυρωθεί επιστημονικά από το EAP (European Association for Psychotherapy), όπως και μια σειρά από τις διάφορες μεθόδους σε αυτόν τον κύριο κλάδο της ψυχοθεραπείας.

 

 
 
 
 

Διεύθυνση

Φιλελλήνων 20 - Τ. Οικονομάκη, 38221,
Βόλος

Επικοινωνήστε μαζί μας

2421033212

Copyright

Copyright © 2024 Mind-Body. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.