Η Ψυχοθεραπεία είναι η ολοκληρωμένη και σκόπιμη δέσμευση μεταξύ θεραπευτή και πελάτη για τη θεραπεία, ανάπτυξη ή μεταμόρφωση συναισθηματικών, σωματικών, σχέσεων, υπαρξιακών και συμπεριφορικών ζητημάτων ή χρόνιου πόνου, μέσω καλά θεμελιωμένων διαδικασιών σχέσεων. Ο στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να υποστηρίξει αυξημένη ευαισθητοποίηση και επιλογές και να διευκολύνει την ανάπτυξη, την ωρίμανση, την αποτελεσματικότητα και την ευημερία ενός πελάτη. Η ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει ό,τι είναι γνωστό και αυτό που μπορεί να μην είναι γνωστό στην προσωπική λειτουργία, που συνήθως αναφέρεται ως «συνειδητοί ή ασυνείδητοι παράγοντες». Μέσα από μια ολιστική προοπτική περιλαμβάνει την ψυχική, συναισθηματική, συμπεριφορική, σχεσιακή, υπαρξιακή και πνευματική υγεία ενός ανθρώπου. Ένας ψυχοθεραπευτής ασχολείται με ένα άτομο για να εξερευνήσει κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την κατανόησή του για το ποιοι είναι σε σχέση με τους άλλους και πώς δημιουργούν νόημα. Οι πτυχές της επίλυσης προβλημάτων ενσωματώνονται σε μια συναισθηματική προσέγγιση που περιλαμβάνει βαθιά δομική προσαρμογή της ψυχής και περιλαμβάνει το πλαίσιο ολόκληρου του ατόμου.

Η Συμβουλευτική είναι η εξειδικευμένη και βασισμένη σε αρχές χρήση της σχέσης για τη διευκόλυνση της αυτογνωσίας, της συναισθηματικής αποδοχής και ανάπτυξης και της βέλτιστης ανάπτυξης των προσωπικών πόρων. Ο γενικός στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία να εργαστείτε για να ζήσετε πιο ικανοποιητικά και επινοητικά. Οι σχέσεις συμβουλευτικής ποικίλλουν ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά μπορεί να αφορούν αναπτυξιακά ζητήματα, αντιμετώπιση και επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, αντιμετώπιση κρίσεων, ανάπτυξη προσωπικών γνώσεων και γνώσεων, επεξεργασία συναισθημάτων εσωτερικής σύγκρουσης ή βελτίωση των σχέσεων με άλλους.

 

 
 
 
 

Διεύθυνση

Φιλελλήνων 20 - Τ. Οικονομάκη, 38221,
Βόλος

Επικοινωνήστε μαζί μας

2421033212

Copyright

Copyright © 2024 Mind-Body. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.