Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι παραπάνω ορισμοί της ψυχοθεραπείας και της συμβουλευτικής είναι μόνο δύο τρόποι για να περιγράψουμε αυτό που συχνά νοείται ως περίπλοκες διαδικασίες και δραστηριότητες. Είναι δύσκολο να οριστούν. Ωστόσο, αυτοί οι συγκεκριμένοι ορισμοί βοηθούν στην εξαγωγή ορισμένων σημαντικών χαρακτηριστικών αυτών των δύο μορφών θεραπείας ομιλίας:

  • Στη συμβουλευτική, το επίκεντρο είναι να σας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε τους προσωπικούς πόρους, και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι ώστε να λειτουργήσετε πιο αποτελεσματικά στη ζωή. Πρωτίστως, η δουλειά είναι να βοηθήσει στη χρήση όσων είναι ήδη γνωστά για τον εαυτό σας και στην επίλυση προβλημάτων.
  • Στην ψυχοθεραπεία, ένα βασικό στοιχείο είναι συχνά μια διαδικασία μεταμόρφωσης και αυτοκατανόησης, η οποία βασίζεται τόσο σε αυτό που είναι γνωστό όσο και σε αυτό που δεν είναι γνωστό - επομένως εδώ μπορεί να υπάρχει εστίαση στη συνειδητή επίγνωση και επίσης σε ασυνείδητους παράγοντες.

Από τις δύο παραπάνω διακρίσεις, μπορεί επίσης να φανεί ότι στη συμβουλευτική η εστίαση τείνει να είναι περισσότερο στα προβλήματα και τις δυσκολίες που επικεντρώνονται στο παρόν και στην εξεύρεση λύσεων σε αυτά τα προβλήματα εδώ και τώρα, ενώ στην ψυχοθεραπεία η εστίαση τείνει να είναι όχι μόνο στην αλλαγή συνθηκών και συμπεριφορών προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα, αλλά κυρίως σε αυτό που περιγράφεται ως μεταμόρφωση, κατά κάποιο τρόπο, του ατόμου.

Για να διευκρινίσουμε λίγο περαιτέρω, η Συναλλακτική Ανάλυση (ΣΑ) είναι μια προσέγγιση που καθορίζει τις δραστηριότητες τόσο της συμβουλευτικής όσο και της ψυχοθεραπείας. Η συμβουλευτική ΣΑ είναι μια διαδικασία που επιτρέπει στους ανθρώπους να αναπτύξουν επίγνωση, επιλογές και δεξιότητες για τη διαχείριση προβλημάτων και την προσωπική ανάπτυξη στην καθημερινή ζωή μέσω της ενίσχυσης των δυνατοτήτων, των πόρων και της λειτουργίας τους. Στόχος του είναι να αυξήσει την αυτονομία σε σχέση με το κοινωνικό, επαγγελματικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον.

Η δραστηριότητα της TA Ψυχοθεραπείας είναι να διευκολύνει τη θεραπεία και την αλλαγή. Η διαδικασία επιτρέπει στο άτομο να αναγνωρίσει και να αλλάξει αρχαϊκά, αυτοπεριοριζόμενα πρότυπα - «να αντιμετωπίσει τον πόνο του παρελθόντος στο παρόν, ώστε να είναι ελεύθερο να ζήσει τη ζωή του στο μέλλον». Στόχος είναι οι άνθρωποι να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους και να δημιουργήσουν επιλογές για να ζήσουν τη ζωή τους με συνειδητοποιημένο, δημιουργικό, αυθόρμητο τρόπο.

Λέγεται συχνά ότι η διαφορά μεταξύ ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής είναι ότι η ψυχοθεραπεία διαρκεί περισσότερο από τη συμβουλευτική, αλλά από τους ορισμούς και τις εξηγήσεις παραπάνω, ένας άλλος τρόπος να δούμε τις διαφορές μεταξύ ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής είναι ότι το επίκεντρο της εργασίας, ο στόχος της θεραπείας, είναι επίσης σημαντική.

Έτσι, εάν σκέφτεστε να αναζητήσετε ψυχολογική βοήθεια, ως πρώτο βήμα ίσως να ρωτήσετε τον εαυτό σας τις ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να είναι χρήσιμο:

  • Θέλετε βοήθεια για να στηρίξετε την τρέχουσα ζωή σας, με όσα ήδη γνωρίζετε και κατανοείτε για τη ζωή σας, αλλά χρειάζεστε βοήθεια για να ζήσετε με πιο ικανοποιητικό τρόπο;
  • Κατανοείτε τη δυσκολία σας ως κάτι που απαιτεί μεγαλύτερη ανάπτυξη, θεραπεία ή μεταμόρφωση;

Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία ή συμβουλευτική, αυτές μπορεί να είναι ερωτήσεις που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να βρείτε το είδος της βοήθειας που θα είναι πιο ωφέλιμο και ικανοποιητικό - τον θεραπευτή που είναι κατάλληλος για εσάς. Αυτός μπορεί να είναι ένας θεραπευτής που μπορεί να προσφέρει ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική, όπως είναι εκπαιδευμένος να κάνει ένας ψυχοθεραπευτής, ή μπορεί να προτιμήσετε έναν ειδικά εξειδικευμένο και αποτελεσματικό σύμβουλο που μπορεί να σας βοηθήσει να διευκολύνετε την αυτογνωσία και να αντιμετωπίσετε προβλήματα εδώ και τώρα.

Το ερώτημα είναι πραγματικά τι ψάχνετε; Είναι τώρα η ώρα να ζήσετε μια πιο ικανοποιητική ζωή ή ίσως είναι καιρός να μεταμορφωθείτε;

Ήρθε μια στιγμή που ο κίνδυνος να παραμείνει σφιχτός στο μπουμπούκι ήταν πιο οδυνηρός από τον κίνδυνο που χρειαζόταν για να ανθίσει. (Anais Nin)

 

 
 
 
 

Διεύθυνση

Φιλελλήνων 20 - Τ. Οικονομάκη, 38221,
Βόλος

Επικοινωνήστε μαζί μας

2421033212

Copyright

Copyright © 2024 Mind-Body. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.